prosessen

Kunnskap, erfaring, kvalitet og entusiasme er bærebjelker i GaardsLaft AS

GaardsLaft AS kan tilby bistand i alle ledd i byggeprosessen.
Fra det å tegne hytte, kalkulering, byggemelde og byggeledelse til ferdig prosjekt.