002

Kunnskap, erfaring, kvalitet og entusiasme er bærebjelker i Gaardslaft AS

GaardsLaft AS ble etablert våren 2011.
Innehaver Einar M. Gaard har 40 års erfaring innen bygge- og eiendomsmeglerbransjen.
GaardsLaft leverer hytter etter gammel tradisjon og kultur kombinert med moderne uttrykk.
I hovedsak hytter i tømmer og stavlaft, men vi kan også levere i reisverk.

Siden oppstart har vi hatt LHM Gruppen som vår hytteleverandør. I tillegg til å levere hytter, tilbyr også LHM Gruppen hyttemøbler gjennom datterselskapet LHM Interiør.

GaardsLaft AS hjelper deg i prossessen fra A til Å. Vi gir gode råd og tips om materialvalg, kvalitet, riktig bruk og behandling.

VÅR ENTUSIASME LIGGER I TRADISJONENE!