Tomt 40

Kunnskap, erfaring, kvalitet og entusiasme er bærebjelker i Gaardslaft AS

GaardsLaft AS bygger på kvalitet i alle ledd,
fra oppstart prosjektering – til innflytningsklar hytte.

Vi bruker tømmer og materialer av ypperste kvalitet og har høy kompetanse når det kommer til treets egenskaper.
Viktige kriterier ved valg av tømmer er alder, kjerneved, dimensjoner m.m.
Tømmerets tørkeprosess er også særdeles viktig for å gi et godt sluttresultat.